Connect with us
"ชลบุรีโพสต์ออนไลน์" สื่อออนไลน์เพื่อคนรุ่นใหม่ สนใจลงโฆษณา โทร. 089 931 2068"

สังคมทั่วทิศ

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพาจัดพิธี มอบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศ นิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

“โต หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com) โดยทีมข่าว บางแค” โทร. 089 931 2068

รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์  กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย  จูลเมตต์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานเพชร  ชินินทร อนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับสูงกว่าภาคบังคับ,นายแพทย์สุภกร บัวสาย ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กศส.), ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. ยุพิน ถนัดวณิชย ประธานโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อพัฒนาโครงสร้างการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานแบบองค์รวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ร่วมกันเป็นประธาน ในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศฯ ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยบูรพา 

ที่ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยบูรพา  ทาง คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศนิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์  กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย  จูลเมตต์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานเพชร  ชินินทร อนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับสูงกว่าภาคบังคับ,นายแพทย์สุภกร บัวสาย ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กศส.), ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. ยุพิน ถนัดวณิชย ประธานโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อพัฒนาโครงสร้างการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานแบบองค์รวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ร่วมกันเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศฯ ในครั้งนี้

เพื่อพัฒนาโครงสร้างการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานแบบองค์รวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก รวมถึงผลิตผู้ช่วยพยาบาลซึ่งจะปฏิบัติงานอยู่ในสถานพยาบาล สำหรับช่วยเหลือดูแลผู้รับบริการหรือผู้ป่วย ทั้งในโรงพยาบาลรัฐบาล และโรงพยาบาลเอกชน เป็นผู้ที่ได้รับการ สนับสนุนทุนการศึกษาจาก กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

โดยเริ่มจัดการเรียนการสอนวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ประกอบด้วย รายวิชาทฤษฎี ๑๔ รายวิชา และรายวิชาปฏิบัติ ๕ รายวิชา ในวันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล จำนวนทั้งสิ้น ๓๒ คน ผ่านการเรียนการสอนภาคทฤษฎีในห้องเรียน และฝึกประสบการณ์การดูแล ผู้รับบริการหรือผู้ป่วยในวัยต่าง ๆ ณ หอผู้ป่วยผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ และเด็ก ในโรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรี และโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา ตลอดจนฝึกประสบการณ์การดูแลผู้รับบริการในชุมชน

ตลอดจนคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นกำลังหลักคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัยบูรพา ในการปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญทางด้านวิชาการหรือการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาและต่ำกว่าปริญญาการผลิตผู้ช่วยพยาบาล เพื่อช่วยเหลือดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน อย่างต่อเนื่องกันเป็นเวลากว่า ๑๐ ปี จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น ๑๒ รุ่น ก็เป็นงานหนึ่งของคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อให้ผู้รับบริการในชุมชน และสังคม ตลอดจนประเทศชาติ ได้รับการดูแลช่วยเหลือขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพต่อไป

โต บางแค …………… เรียบเรียง / หมู บางแสน …………… รายงาน

Continue Reading
Advertisement
ข่าวเด่น10 นาที ago

“ศักดิ์สยาม” ย้ำชัด ปี 65 การขนส่งทางเรือจะเติบโต เชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจ จากภาคตะวันออก สู่ภาคใต้ และกลุ่ม BIMSTEC

ข่าวเด่น51 นาที ago

นายอำเภอศรีราชา สั่งให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าช่วยเหลือชาวบ้านที่ถูกพายุพัดบ้านถล่มลงทะเลอย่างเร่งด่วน

พระเครื่องภูธร1 ชั่วโมง ago

วัดจุกกระเฌอ บวงสรวงท้าวเวสสุวรรณ เพื่อความเป็นสิริมงคล เสริมโชคลาภ ร่ำรวยๆๆ

การเมือง17 ชั่วโมง ago

ชาวบ้านทุกข์หนัก.. ลมหนาวพัดถล่ม บ้านพังยับเยิน วอนผู้ใจบุญช่วยเหลือ “สจ.เอ็ม” จัดให้ๆๆๆๆ..

สังคมทั่วทิศ20 ชั่วโมง ago

เชิญเที่ยวงาน เคาท์ดาวน์ ปีใหม่ 2022 ดูพลุ สุดอลังการ ที่ เกาะลอยศรีราชา จังหวัดชลบุรี