Connect with us
"ชลบุรีโพสต์ออนไลน์" สื่อออนไลน์เพื่อคนรุ่นใหม่ สนใจลงโฆษณา โทร. 089 931 2068"

หนึ่งในหน้าที่ของการเป็นผู้แทนราษฏรฯ คือการนำเรื่องราว ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน มาพูดในสภา เพื่อส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาของชาวบ้าน.

Continue Reading