Connect with us
"ชลบุรีโพสต์ออนไลน์" สื่อออนไลน์เพื่อคนรุ่นใหม่ สนใจลงโฆษณา โทร. 089 931 2068"

สังคมทั่วทิศ

ชาวบ้านศรัทธา “ส.ส.หนึ่ง” ช่วยจริง ทำจริง ไม่ทิ้ง..ประชาชน

หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com) โดยทีมข่าว “โต บางแค” โทร. 089 931 2068

คุณศิริมา ชัยตระกูลทอง ประธานวิหารเหมือนฟ้า ศรีราชา พร้อมด้วย คณะศิษยานุศิษย์ แ ละคณะเซียนซือเขากิเลน ศรีราชา ได้ถือโอกาสในวาระอันเป็นมงคล สร้างมหากุศล เพื่อสืบสานในปณิธานแห่งองค์โป๊ยเซียนโจวซือ ในการสงเคราะห์ผู้ตกทุกข์ได้ยาก  โดยได้บริจาค ข้าวสารหอมมะลิ เกรดเอ ถุงละ 5 กิโลกรัม จำนวน 1,000 ถุง  และ บริจาคเงินสดอีกจำนวน 10,000 บาท เพื่อให้ นายขวัญเลิศ พานิชมาท (ส.ส.หนึ่ง) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 จังหวัดชลบุรี เพื่อนำไปจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน ที่เดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤติโควิด-19

เมื่อเวลา 10.00 น.(17 ก.ค. 64) นายขวัญเลิศ พานิชมาท สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 จังหวัดชลบุรี หรือที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่า “ส.ส.หนึ่ง” ได้เข้าร่วมในพิธีสักการะ องค์อริยเทพาจารย์ หลี่ทิก้วยโจวซือ องค์หน่าไฉ่ฮั๊วโจวซือ และ องค์อวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์  เนื่องในโอกาส วันที่ระลึก วันคล้ายวันเทวสมภพแห่งองค์อริยเทพาจารย์ และวันที่ระลึก วันคล้ายวันสำเร็จธรรมแห่งองค์อวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์ล่วงหน้า พร้อมกับภาวนาขอพรให้พี่น้องชาวอำเภอศรีราชา และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชลบุรี แคล้วคลาด ปลอดภัย รอดพ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 กันทุกๆคน ส่วนพี่น้องประชาชนที่ติดเชื้อและป่วยด้วยโรคโควิด-19 ก็ขอให้สู้ๆและมีกำลังใจที่ดี ขอให้หายป่วยเร็วๆ กลับมาอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขต่อไป

        ในโอกาสเดียวกันนี้ คุณศิริมา ชัยตระกูลทอง ประธานวิหารเหมือนฟ้า ศรีราชา พร้อมด้วย คณะศิษยานุศิษย์ แ ละคณะเซียนซือเขากิเลน ศรีราชา ได้ถือโอกาสในวาระอันเป็นมงคล สร้างมหากุศล เพื่อสืบสานในปณิธานแห่งองค์โป๊ยเซียนโจวซือ ในการสงเคราะห์ผู้ตกทุกข์ได้ยาก  โดยได้บริจาค ข้าวสารหอมมะลิ เกรดเอ ถุงละ 5 กิโลกรัม จำนวน 1,000 ถุง  และ บริจาคเงินสดอีกจำนวน 10,000 บาท เพื่อให้ นายขวัญเลิศ พานิชมาท (ส.ส.หนึ่ง) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 จังหวัดชลบุรี เพื่อนำไปจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน ที่เดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤติโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างหนักอยู่ในขณะนี้

โต บางแค ……………. รายงาน

Continue Reading
Advertisement