Connect with us
"ชลบุรีโพสต์ออนไลน์" สื่อออนไลน์เพื่อคนรุ่นใหม่ สนใจลงโฆษณา โทร. 089 931 2068"

ข่าวเด่น

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ฯ มอบสิ่งของอุปโภคและบริโภค ให้ ทน.แหลมฉบัง นำไปช่วยเหลือประชาชน

หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com) โดยทีมข่าว “โต บางแค” โทร. 089 931 2068

            ที่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายกฯจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง รับมอบผลิตภัณฑ์สิ่งของอุปโภคและบริโภค จาก นายสนทยา ทับขันต์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมสนับสนุนการดำเนินงานด้านการป้องกันโควิด-19 ของ เทศบาลนครแหลมฉบัง และ ไว้ใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของทางเทศบาลนครแหลมฉบังต่อไป

          นายกฯจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ก็ส่งผลให้สิ่งของที่เป็นเครื่องมือช่วยป้องกันเชื้อให้กับเจ้าหน้าที่ อาทิ หน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ มีความจำเป็นต้องใช้งานทุกวัน  อย่างไรก็ตาม ก็ต้องของขอบคุณทาง บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน) ที่นำผลิตภัณฑ์สิ่งของอุปโภคและบริโภค มามอบให้ในครั้งนี้ โดยทางเทศบาลนครแหลมฉบัง ยืนยันว่าจะนำไปใช้งานให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนให้มากที่สุด

โต บางแค ……… เรียบเรียง / นายอธิวัฒน์  เพ็ชรรัตน์ ………..รายงาน

Continue Reading
Advertisement