Connect with us
"ชลบุรีโพสต์ออนไลน์" สื่อออนไลน์เพื่อคนรุ่นใหม่ สนใจลงโฆษณา โทร. 089 931 2068"

ข่าวเด่น

รพ.สมิติเวชฯ จัดให้ความรู้เรื่องมะเร็งเต้านม ป้องกันก่อนเกิดโรค..

หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com) โดยทีมข่าว “โต บางแค” โทร. 089 931 2068

รศ.นพ. อัษฎา ตียพันธ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา พร้อมด้วย ศ.นพ พิทยภูมิ ภัทรนุธาพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รพ. แคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา จับมือร่วมกัน เป็นพันธมิตร จัดกิจกรรมให้ความรู้ในเรื่องมะเร็งเต้านม

รศ.นพ. อัษฎา ตียพันธ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา พร้อมด้วย ศ.นพ พิทยภูมิ ภัทรนุธาพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รพ. แคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา จับมือร่วมกัน เป็นพันธมิตร จัดกิจกรรมให้ความรู้ในเรื่องมะเร็งเต้านม เพื่อให้ความรู้ในการป้องกันก่อนเกิดโรค โดยมี แพทย์หญิงจิตติมา  เจริญสุข แพทย์เฉพาะทางสาขาศัลยกรรมเต้านม เป็นผู้บรรยาย

พทย์หญิงจิตติมา  เจริญสุข แพทย์เฉพาะทางสาขาศัลยกรรมเต้านม

ประเทศไทยประชากรต่อ 1 แสนคน จะมีผู้เป็นมะเร็งเต้านมประมาณ 31 คนและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งเคยพบผู้ป่วยอายุน้อยที่สุดอยู่ที่อายุ 14 ปี และอายุมากที่สุดตรวจพบที่อายุ 89 ปี ช่วงอายุที่พบผู้ป่วยมากที่สุดอยู่ระหว่าง 30-60 ปี ซึ่งผู้ชายมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมได้ แต่น้อยมาก โดยระยะเริ่มแรกจะมีอาการเป็นก้อน มีแผล หรือมีน้ำไหลออกจากหัวนม หรือมีก้อนที่ใต้รักแร้

โต บางแค …….. เรียบเรียง / สถิตย์พงษ์ สุระสา (กอล์ฟ) ………….. รายงาน

Advertisement