Connect with us
+++++
"ชลบุรีโพสต์ออนไลน์" สื่อออนไลน์เพื่อคนรุ่นใหม่ สนใจลงโฆษณา โทร. 089 931 2068"

กีฬา

ร.ร.อัสสัมชัญฯประกาศผลสุดยอดนักกีฬา “ช้างเผือก”

หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com) โดยทีมข่าว “โต บางแค” โทร. 089 931 2068

นายนิพิธ เกตุพงษ์พัฒน์ ที่ปรึกษางานนักกีฬาโครงการพิเศษ เป็นประธานในการประกาศผลการคัดเลือกนักกีฬาโครงการพิเศษ ประเภทฟุตบอล รุ่นอายุ 13  ปี โดยทำการคัดเลือกตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 และเก็บตัวในรอบสุดท้าย ระหว่างวันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ซึ่งทางคณะผู้ฝึกสอนได้พิจารณาและทำการคัดเลือกนักกีฬาที่จะเข้ามาเป็นนักกีฬาโครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 และได้เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 13 คน มีรายชื่อดังนี้

นายนิพิธ เกตุพงษ์พัฒน์ ที่ปรึกษางานนักกีฬาโครงการพิเศษ โรงเรียอัสสัมชัญ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
มาสเตอร์ยุทธนา ธรรมประเสริฐ ผู้ฝึกสอน

1.ด.ช.ปรานต์ชวิศ บุญฤทธิการ 2.ด.ช.ปฏิภาณ สุวรรณโชติ 3.ด.ช.เชษฐา ศรีสันต์ 4.ด.ช.ทิวากร นิลกำเนิด 5.ด.ช.ธัญวิสิฏฐ์  ตามัน 6.ด.ช.เมธัส  บุญชุม 7.ด.ช. ศิวกร  เครือศึก 8.ด.ช.พีร์นิธิ  อะเส็ม  9. ด.ช. ธีรพงศ์ ยางศรี 10.ด.ช.กรษณ  ช่วยชนะ 11.ด.ช.ฐิติกร บางจั่น 12.ด.ช.อดิศร พลแสง 13. ด.ช.ธนภัส  สังข์ทอง

ขอแสดงความยินดีกับนักฟุตบอล รุ่นอายุ 13 ปี ที่ผ่านการคัดเลือก และยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้วแดง-ขาว อัสสัมชัญศรีราชา

โต บางแค ……………… เรียบเรียง / ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา …………….. รายงาน

Continue Reading
Advertisement