Connect with us
"ชลบุรีโพสต์ออนไลน์" สื่อออนไลน์เพื่อคนรุ่นใหม่ สนใจลงโฆษณา โทร. 089 931 2068"

ข่าวเด่น

มทร.ตะวันออก อนุรักษ์วัฒนธรรม เกษตรวิถีไทย ครั้งที่ 15 ประจำปี 2564

หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com) โดยทีมข่าว “โต บางแค” โทร. 089 931 2068

รองศาสตราจารย์ ประพฤติ พรหมสมบูรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมเกษตรวิถีไทยครั้งที่ 15 ประจำปี 2564 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัตนากร กฤษณชาญดี หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช เป็นผู้กล่าวรายงาน

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ประพฤติ พรหมสมบูรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมเกษตรวิถีไทยครั้งที่ 15 ประจำปี 2564 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัตนากร กฤษณชาญดี หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช กล่าวรายงาน

โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงนักศึกษาคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ และบุคคลภายนอกได้รู้จัก สืบทอดภูมิปัญญา ประเพณีที่ดีงาม เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมให้แก่คนรุ่นใหม่

โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งเป็นน้องใหม่ในรั้วราชมงคลตะวันออก และเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ โดยมี อาจารย์สุพรรษา ชินวร เป็นผู้นำการสาธิตการดำนา โดยใช้ต้นกล้า สายพันธุ์ข้าวก่ำบางพระ การจัดกิจกรรมครั้งนี้จัดให้มีการถ่ายทอดผ่านระบบ Zoom Video Conference ณ บริเวณแปลงนาพื้นที่โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

โต บางแค……… เรียบเรียง / ปชส.มทร.ตะวันออก………… รายงาน

Continue Reading
Advertisement