Connect with us
"ชลบุรีโพสต์ออนไลน์" สื่อออนไลน์เพื่อคนรุ่นใหม่ สนใจลงโฆษณา โทร. 089 931 2068"

ข่าวเด่น

GPSC Group มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ 500,000 ชิ้น ให้กับ กระทรวงพลังงานฯ

หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com) โดยทีมข่าว “โต บางแค” โทร. 089 931 2068

คุณณรงค์ชัย วิสูตรชัย ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสรัฐกิจสัมพันธ์และกิจการสาธารณะ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้แก่ หน้ากากอนามัยจำนวน 500,000 ชิ้น ให้กับ กระทรวงพลังงาน เพื่อส่งต่อให้กับพี่น้องประชาชน

น้ำใจ GPSC Group ………….. ​เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 คุณณรงค์ชัย วิสูตรชัย ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสรัฐกิจสัมพันธ์และกิจการสาธารณะ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้แก่ หน้ากากอนามัยจำนวน 500,000 ชิ้น ให้กับ กระทรวงพลังงาน เพื่อส่งต่อให้แก่ จังหวัดปทุมธานี / จังหวัดนครปฐม / จังหวัดฉะเชิงเทรา / จังหวัดระยอง / จังหวัดอุดรธานี / จังหวัดหนองคาย และ จังหวัดหนองบัวลำภู นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ ที่ขาดแคลน เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ และใช้ป้องกันตนเองจากการระบาดของเชื้อโควิด-19 ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร บี ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

โต บางแค…………………. รายงาน

Advertisement